Kurumsal

Tarihçe

Prokon 1974 Yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Hasan Özdemir ve İnşaat Yüksek Mühendisi İsmail Salıcı tarafından Limitet Şirket olarak kurulmuştur. Her iki kurucu ortak da İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olmuş ve çalışma hayatlarına Karabük Demir Çelik Fabrikaları Proje Konstrüksiyon Bürosunda başlamışlardır. Başlangıçta Şirketimiz tarafından sunulan ana hizmetler, endüstriyel yapılarda yapısal mühendislik ve tasarım hizmetleri olmuştur. Bu dönemde yaklaşık 20 kişilik bir personel kadrosu ile hizmet verilmiştir.

 

1980'lerin başlarında hizmet kapsamına Enerji Santralleri, Çimento Üretim Tesisleri, Demir ve Çelik Üretim Tesisleri mimari, inşaat, mekanik ve elektrik tasarım hizmetleri de girmiştir. Giderek, endüstriyel tesis yapılarının mühendislik ve tasarım hizmetleri firmanın çekirdek iş kolu haline gelmiştir. Prokon, Avrupa, Japonya ve Amerika'dan bir çok teknoloji ve know-how sağlayıcı firma ile işbirliği içinde çalışmıştır. Bu dönemdeki personel mevcudu yaklaşık 50 kişidir.

 

1990'ların başında firma bünyesinde çalışan mühendisler vasıtasıyla tüm mühendislik disiplinlerinde ve mimarlık alanlarında hizmet verilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, Prokon tüm mühendislik ve tasarım işlerini bilgisayarlar vasıtasıyla yapmaya başlamış ve kısa sure içinde yazılım ve donanım kullanımı konusunda büyük ilerleme göstermiştir.

 

Bu dönem aynı zamanda Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve FIDIC şartnameleri ile yürütülen inşaat kontrolluğu hizmetlerinin de başlangıç dönemidir. Teknik şartnameler, iş programları, ticari ve idari koşulları içeren Satınalma Dokümanları Prokon'un deneyimli ve yetenekli personeli tarafından hazırlanmış ve takip edilmiştir. Bu dönemde personel mevcudu 200 kişiye yükselmiştir.

 

Prokon 1998 yılında ISO 9001 Kalite yönetim sistemini kurmuş ve uygulamıştır.

 

1999 yılında dahili ve harici iletişim ve veri transferi için bilgisayar ağı kurulmuştur.

 

2000 yılından başlayarak takip eden yıllarda, büyük ölçekli eğitim kurumu ve konut inşaatları müşavirlik hizmetleri ve raylı sistem ulaşım projeleri PROKON tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

 

Araştırma ve geliştirmenin desteklenmesine yönelik şirket politikası gereği, şirket bünyesinden bir mühendis kadrosu yapısal çelik tasarım ve detaylandırma yazılımı oluşturmak üzere görevlendirilmiştir. Comosys (Construction Modeling System), görevlendirilen bu grubun dört yıllık kapsamlı çalışmaları sonucu geliştirilen yazılımın ticari adıdır.

 

2003 yılında şirket yönetim biçimi ve şirket içindeki organizasyon yapısı, hiyerarşik bir yapıdan, matriks yönetim biçimine dönüştürülmüştür.

 

2003 yılında, ayrıca, şirketin kuruluş yapısı Limited şirketten Anonim Şirkete dönüştürülmüştür.

 

2004 yılında ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Yönetimi belgeleri alınmıştır.

 

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik AŞ. yönetimi 2005 yılında aldığı kararla, grubun müteahhitlik ve inşaat firması EKON ile birlikte "Tasarım ve Yapım" türü işlere teklif vermeye başlamıştır.

 

2005 yılında aylık 1.500 ton imalat kapasiteli Çelik ve Makina İmalat Atölyesi EKON ile birlikte satın alınmıştır.