Servisler

Hizmetler

PLANLAMA VE FİZİBİLİTE

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

 • Mimari

  a- Konsept Tasarım

  b- Fonksiyonel Planlama

  c- Avan Proje

  d- Detay Tasarımı

  • Fabrika ve Tesisler
  • Endüstriyel Binalar,
  • Eğitim ve Kültürel Binalar
  • Konutlar
  • Hastaneler
  • Yiyecek ve İçecek Üretim Tesisleri
  • Demiryolu İstasyonları

  e- Malzeme Ayarlaması

  f- 3 Boyutlu Sunum

 • İnşaat Mühendisliği

  a-Binalar

  b-Karayolu Geçişleri

  c-Karayolu Köprüleri

  d-Baca ve Kuleleri

  e-Silo ve Bunkerler

  f-Sığ ve Kazıklı Temeller

  g-Ekipman Temelleri(Döner)

  h-İstinat Duvarları

 • Yapısal Mühendisliği

  a- Betonarme Bina Ve Yapılar

  • Genel Yerleşim
  • Yağmur Suyu Drenajı
  • Sussuzlaştırma
  • Kanalizasyon
  • Su Temin ve Dağtımı
  • Yollar ve Kaldırımlar
  • Sulama
  • Tüneller
  • Metrolar
  • Atık Depolama Binaları

  c- Deniz Yapıları

  • Su Alma Yapıları
  • Su Atma Yapıları
  • Jetty
  • Liman


  b- Çelik Yapılar 

  • Endüstriyel Binalar
  • Yüksek Binalar
  • Uçak Hangarları
  • Çelik Üretim Yapıları
  • Kuleler
  • Köprüler
  • Atölyeler


  d- Demiryolu Ulaşım Yapıları

  • İstasyonlar
  • İşletme ve Bakım Merkezleri
  • Hat Yapısı
  • Üst ve Alt geçitler
  • Tüneller
  • Viyadükler
  • Aç Kapa Yapılar
 • Makine

  a- Malzeme Taşım Sistemleri

  • Elevatörler
  • Konvyörler
  • Şutlar
  • Havalı Kaydıraçlar

  d- HVAC

  • Ekipman Tasarımı
  • Kanal İşleri


  b- Kanallar

  • Gaz Kanalları (Atık Gaz, Sıcak Gaz)
  • Toz Toplama Kanalları


  e- Tesisat

  • Donanım
  • Borulama


  c- Borular

  • Buhar ve Atık
  • Doğal Gaz
  • Atık Gaz
  • N2, O2 Gazları
  • Su
  • Sıkıştırılmış Hava
  • Yağlama
  • Hidrolik
  • Ham Petrol
   
 • Elektrik

  a- Güç Temin ve Dağıtım

  • OG Panel Tasarımı
  • AG Panel Tasarımı
  • Transformatörler
  • Dizel Jeneratörler
  • UPS
  • Ana Dağtım Panoları

  c- Aydınlatma

  d- Topraklama

  e- Yıldırımdan Koruma

  f- Telefon ve Veri

  g- Yangın Tespit ve Alarm

  h- Kapalı Devre Kamera

  i- Otomasyon

  j- Enstrümantasyon

  b- Kablolama

  • Güç ve Data Kablolama,
  • Kablo Kanalları
  • Kablo Merdivenleri
  • Konduitler
  • Bağlantı Kutusu
   

MÜŞAVİRLİK ve SAHA KONTROL

 • Satın Alma

  a- İhale Dokümanı Hazırlanması

  • Sözleşme Genel Şartları
  • Sözleşme Özel Şartları
  • Teknik Şartnameler
  • Metraj ve Keşifler
  • Çizimler

  b- Müteahhit Seçimi

  • Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Yeterlik Dokümanları
  • Doküman İnceleme
  • Teklif Değerlendirme
  • Sözleşme Görüşmeleri
  • Raporlama
 • Müşavirlik Hizmetleri

  a- Teknik Danışmanlık

  b- Program İzleme ve Kontrol

  c- Kalite Kontrol

  d- Ekipman ve Malzeme Seçimi

  e- Maliyet Kontrol

  f- Raporlama

 • Saha Kontrol

  a- Koordinasyon

  b- Kalite Kontrol

  • Ekipman ve Malzeme
  • Uygulama Kontrolü
  • Testlere İştirak

  c- Keşif

  d- İşçi Sağlığı ve Güvenliği

  e- Raporlama