Sosyal Değerler

Kalite Yönetim Sistemi Politikası

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş ,

 • Planlama ve Fizibilite
 • Mühendislik ve Mimarlık
 • Müşavirlik ve Kontrollük hizmetleri sunan bir kuruluştur.

 

Ürün ve hizmet kalitesinin belirleyici öğeleri olan uzmanlık, deneyim, proje yönetimi, teknolojik alt yapı, mevzuat bilgisi ile PROKON, ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 ve OHSAS 18001:2007 Standartları çerçevesinde, söz konusu Yönetim Sistemi Stratejilerine uygun olarak kaliteli hizmet sunmayı ve bunun sürekliliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

                        

Aşağıdaki hususlar PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş’nin iş anlayışını oluşturmaktadır;

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kanun, yönetmelik ve standartlarına uymak,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili verimlilik ve eğitim programlarını, müşteri ve çalışan memnuniyetini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde temin edilmesine yönelik olarak uygulamak,  hedefler doğrultusunda sürekli gelişimi sağlamak,
 • İnşaat, Mimarlık, Alt Yapı, Çelik Konstrüksiyon, Betonarme, Makine, Teknolojik Borulama, Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Havalandırma Tesisatları , Elektrik – Otomasyon ve diğer Proje Hizmetleri ile Müşavirlik-Kontrolluk Hizmetleri esas olmak üzere hizmet alanlarını genişletmek,
 • Müşteri taleplerine, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında da karşılık verebilmek için gerekli şartları sağlamak,
 • Hızlı ve etkin karar alma disiplini içinde, mevcut teknolojik alt yapısını yeni ihtiyaçlara uygun olarak güncellemek, tıkanık noktalarda pratik çözümler oluşturmak, birden fazla projeyi Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerine uygun olarak eş zamanlı ve istenilen nitelikte üretebilmek,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
 • Esnek üretim kabiliyeti ile kapasite ve verimliliği artırmak,
 • Faaliyetlerimizde doğal kaynak kullanımını mümkün olduğunca azaltarak ve iyi bir atık yönetimi uygulayarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak ve çevresel etkilerimizi minimize etmek,
 • Müşteri geri bildirimleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç denetimler, kıyaslamalar ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci ile hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak,
 • Alt yüklenici, müteahhit ve tedarikçilerine Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz hakkında bilgi vermek, eğitmek veya eğitilmelerini sağlamak ve sistemlerimizi uygulamaları yönünde telkinde bulunmak.
 • PROKON faaliyetlerinde ve çalışma ortamlarında acil durumlara daima hazırlıklı olmak için her türlü aktiviteyi belirlemek ve uygulamak.

 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası üst yönetimin liderliğinde çalışanların ortak sorumluluğundadır.