Hizmetlerimiz

Her biri farklı alanlarda, birçoğu büyük endüstriyel tesisler olmak üzere aynı anda onlarca tesisin projelendirilmesini, müşavirliğini ve yapımını gerçekleştiriyoruz. Sayısı bini aşan bu tesislerin altında imzamızın bulunmasıyla gurur duyuyoruz

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

 • Mimari Tasarım
 • İç Mimari Tasarım
 • Peyzaj Mimarlığı
 • 3 Boyutlu Sunum ve Animasyonlar
 • Toprak İşleri ve Arazi Islahı
 • İstinat Yapıları
 • Drenaj ve Geri Kazanım Sistemleri
 • Evsel Atık Sistemleri
 • Yeraltı Galeri ve Tünel Sistemleri
 • Jeolojik Etüt
 • Geoteknik Etüt ve Değerlendirme
 • Zemin Güçlendirme
 • Derin Temel Sistemleri
 • Şev Stabilite Analizleri
 • Palplanş ve İstinat Sistemleri
 • Betonarme Yapılar
 • Çelik Yapılar
 • Prefabrik Yapılar
 • Sismik Değerlendirme ve Güçlendirme
 • Su Alma ve Deşarj Yapıları
 • Liman Yapıları
 • Yol ve Trafik Tasarımı
 • Raylı Sistemler
 • Havaalanı Yapıları
 • Sanat Yapıları
 • Köprü ve Viyadükler
 • Tüneller
 • Tanklar ve Basınçlı kaplar
 • Silo, Bunker ve Şutlar
 • Konveyörler ve Elevatörler
 • Pnömatik Nakil Sistemleri
 • Tozsuzlaştırma Sistemleri
 • Gaz Kanalları
 • Hidrolik Analiz
 • Stres Analizi
 • Mesnet (Support) Tasarımı
 • Güzergah Çalışmaları
 • 3 Boyutlu Modelleme
 • Kütle ve Isı Balansı
 • Akış Diyagramları
 • P&ID Tasarımı
 • Proses Ekipmanları Seçimi
 • Proses Güvenliği (HAZOP)
 • Güç Temin ve Dağıtım 
 • Kablolama
 • Aydınlatma
 • Topraklama
 • Yıldırımdan Korunma
 • Zayıf Akım
 • Kontrol Mimarisi
 • Kontrol Sistemleri
 • Enstrüman Seçimi
 • Yangın Senaryosu
 • Yangın Kaçış Planları
 • Yangın Algılama Sistemleri
 • Yangınla Mücadele Sistemleri
 • Isıtma ve Soğutma Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri
 • Sıhhi Tesisat Sistemleri
 • Teknik Şartnameler
 • Metraj ve Keşifler
 • Birim Fiyat Poz Tarifleri
 • Ekipman Bilgi Föyleri (Datasheet)
 • İdari Şartname
 • Sözleşme Taslağı

MÜŞAVİRLİK

 • Satın Alma
 • Teklif Değerlendirme
 • Sözleşme Görüşmeleri
 • Sözleşme Yönetimi
 • Proje Paydaşları Arası Koordinasyon
 • Süre Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Dökümantasyon Yönetimi
 • Raporlama
 • Ekipman ve Malzeme Onayları
 • Kalite Kontrol
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • Hakediş Yönetimi

YAPIM