2×150 MW Kangal Termik Santrali Proje Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

2×150 MW Kangal Termik Santrali Proje Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri


Yayınlarım
Yer Sivas/TÜRKİYE
Müşteri TEAŞ Genel Müdürlüğü
Hizmetler Danışmanlık ve Saha Kontrollük

Multi – Disiplin Mühendislik Hizmetleri (Mimari, Yapısal, Elektrik, Mekanik, Altyapı Mühendislik Hiz.)

Yapım Aşaması Kontrollük Hizmetleri

Tasarım Tipi Temel Tasarım, Detay Tasarım Mühendislik Hizmetleri
Hizmet Başlangıç Tarihi 11.09.1984
Hizmet Bitiş Tarihi 11.09.1988
Proje Hakkında Bütün mühendislik disiplinlerini ve mimari hizmetleri kapsayan Mühendislik ve Tasarım yönetimi, koordinasyonu ve şantiye teknik destek hizmetleri, söz konusu projenin kapsamı dahilindedir. Ayrıca detaylı hizmetler de şu şekildedir:

 • Genel yerleşim planı
 • Topoğrafik harita ve & grid hatlarının oluşturulması
 • Jeolojik etüt & rapor
 • Saha düzenlemesi
 • İnşaat, mekanik, borulama, elektrik ve ölçü-kontrol konularını da dahil mimari ve mühendislik hizmetleri
 • İşin yapımı sırasında teknik destek hizmetleri
 • Tüm tasarım iş programının takibi
 • Üniteler ve mühendislik branşları arasında koordinasyonun sağlanması

Aşağıdaki yapılar ve üniteler PROKON tarafından tasarlanmıştır:

 • Kazan Binası
 • Türbin Binası
 • Bunkerler
 • Elektrik Kontrol Binası
 • Su Arıtma Tesisi
 • Soğutma Kuleleri
 • Yardımcı Kazan Binası
 • Ham su Tankları
 • Kömür Nakil Sistemi (Kırma Tesisi, Eleme Tesisi, Kömür Park sahası)
 • Kül Nakil Sistemi (Kül Bunkeri, Konveyör Hatları, Kül Depolama Alanı, Kül Barajı, vs.)
 • Soğutma Suyu Boru Hatları
 • Basınçlı Hava, Enstrüman Havası Boru Hatları
 • Yardımcı Boru Hatları
 • Fuel Oil Nakil Hatları
 • Isıtma Hatları
 • 5000 m3 Fuel-Oil Tank
 • Yangından Korunma Pompa Binası ve Hatları
 • Ham su Temini
 • Teknolojik ve Evsel Atık Su Arıtma Sistemi (Pompalar, Boru Hatları vs.)
 • Elektrofiltreler
 • Atık su Arıtma Tesisi
 • Su Alma Yapısı
 • Atölye ve Ambar
 • İdari Binalar
 • Kafeterya
 • Santral İçi yollar
 • Yağmursuyu Drenajı
 • Kanalizasyon
 • Kablo Galerileri
 • Boru Kanal ve Galerileri
 • Atık Su Uzaklaştırma ve Küllü Su Depolama Barajı
 • Elektrofiltre ve kül taşıma hatları rehabilitasyonu