TF-3 Genişleme Projesi ve Secondary Üretim Alanı İnşaat Yönetimi Hizmetleri

TF-3 Genişleme Projesi ve Secondary Üretim Alanı İnşaat Yönetimi Hizmetleri


Yayınlarım
Yer İzmir/TÜRKİYE
Müşteri Philsa Philip Morris Sabancı
Hizmetler İnşaat Yönetimi, Danışmanlık Hizmetleri,Yapım Aşaması Kontrollük Hizmetleri
Hizmet Başlangıç Tarihi 01.04.2015
Hizmet Bitiş Tarihi 01.04.2016
Proje Hakkında Philsa Philip Morris Sabancı tarafından İzmir-Torbalı’da yapılan TF-3 Üretim Alanı Genişleme Projesi, Secondary Üretim Alanı Projesi ve TF-2 İklimlendirme Katı İnşaatı Proje Yönetimi Hizmetleri PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından sağlanmıştır.

Proje Yönetim Hizmetleri aşağıda listelenmiştir;

 • TF-3 Üretim Alanı Genişleme Projesi
 • Philsa tarafından Primary DCC (Direct Conditioning Cylinders) alanı olarak kullanılmakta olan bölgenin Secondary Üretim alanı gerekliliklerine göre projelendirilmesi,
 • TF-2 İklimlendirme Alanı Projesine ait imalatların kontrolünün yapılması ve iş sonundaki prosedürün tamamlanması.

Bu aşamada verilen hizmetler aşağıda listelenmiştir;

 • Philsa Mühendislik Departmanı, Proje Müellifi, Yükleniciler ve Yapı Denetim firması arasındaki koordinasyonun sağlanması, ilişkilerin yürütülmesi
 • Seçilen yüklenicilere proje yapım süresi boyunca gerekli bilgilerin sağlanması, Philsa iş izinleri prosedürlerinin takip edilmesi,
 • Testler ve raporlamalara yönelik kabul kriterlerinin belirlenmesi, prosedürlerin hazırlanması, testlerin performans sonuçlarının kaydedilmesi,
 • Yüklenicilerden gelecek tüm yazılara cevap verilmesi,
 • Maliyet kontrolü ve değişiklik yönetiminin yürütülmesi,
 • Projeye uygunluk ve imalat kalitesi kontrolü,
 • İş programına göre uygunluk takibi,
 • Aylık şantiye raporlarının hazırlanması/hazırlatılması, imalat fotoğraflarının alınması,
 • Resmi İşlemlerin takibi ve koordinasyonu,
 • Kapsam haricinde kalmış işlere ilişkin talep edilmesi durumunda fiyat alabilecek şartnamenin hazırlanması,
 • Geçici kabul prosedürünün tamamlanması,
 • Yüklenici tarafından hazırlanacak As-Built projelerin kontrolü ve onaylanması.