İstanbul’da Yeniden Yapılacak Olan 40 Okul ve Atatürk Yurt Kampüsü Projesi (CB1.5/A)

İstanbul’da Yeniden Yapılacak Olan 40 Okul ve Atatürk Yurt Kampüsü Projesi (CB1.5/A)


Yayınlarım
Yer İSTANBUL / TÜRKİYE
Müşteri T.C. İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
Hizmetler Multi – Disiplin Mühendislik Hizmetleri (Mimari, Yapısal, Elektrik, Mekanik, Altyapı Mühendislik Hizmetleri)

Danışmanlık Hizmetleri

Yapım Aşaması Kontrollük Hizmetleri

Tasarım Tipi Temel Tasarım, Detay Tasarım
Sözleşme Tarihi 20.10.2010
Tamamlanma Tarihi 27.05.2014
Proje Hakkında Türkiye Hükümeti, Dünya Bankası kredisi (4784 TU) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası desteği ile deprem riskine karşı, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi adı altında bir proje tanımlamıştır. Bu Proje, İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından uygulanmaktadır. (İPKB)

Projenin özel amacı, İstanbul şehrinin afet yönetimi ve acil müdahale için gerekli kurumsal ve teknik kapasitesini artırarak olası bir depreme karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve kritik kamu tesislerini depreme dayanıklılık için güçlendirmek, ve daha iyi bina kodlarının uygulanması ve arazi kullanım planlarının uygulanmasını sağlamaktır.

Bu proje çerçevesinde danışmanlık hizmetleri aşağıdaki işleri kapsamaktadır;

  • 44 Okul binasının (315.059m2), Atatürk Yurt Kampüsünün (109.990m2) ve Afet Lojistik Merkezinin (12.979m2), 2 Kaymakamlık Binasının (25.824m2) Tasarımı ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması
  • 45 Okul binasının (322.420m2), Atatürk Yurt Kampüsünün (109.990m2), Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası (8.158m2), 1 Sevgi evi (4.546m2), 1 Sosyal Merkez (1.700m2), ve 1 Kaymakamlık Binasının (9.817m2) İnşaat Aşaması ve Kusur Sorumluluk Dönemi Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri

Atatürk Öğrenci Yurdu’nun proje kapsamı yaklaşık 21.189 m2 kapalı alanı olan (B+Z+7 kat) 5 yatakhane binası, yaklaşık 1.091 m2 kapalı alanı olan (Z+1 kat) kütüphane binası, yaklaşık 2.569 m2 kapalı alana sahip ısıtma merkezi ve çamaşırhane (B+Z kat), yaklaşık 242 m2’lik kapalı alana sahip giriş binası (Z katı) ve yaklaşık 143 m2 ye sahip trafo binasından (Z katı) ibarettir.

Proje kapsamında PROKON tarafından aşağıdaki hizmetler sağlanmıştır;

  • Mühendislik ve Tasarım Hizmetleri
  • Yapım sözleşmesiyle bağlantılı İhale Dosyasının Dünya Bankası (DB), İslam Kalkınma Bankası (IKB), Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Konseyi Kalkınma bankası (AKKB) vb. Uluslararası Finansal Kuruluşlara ait yönetmelikler ve Standart İhale Dokümanlarına göre hazırlanması
  • Yapım Kontrollük Hizmetleri